Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: (032) 297-62-10
e-mail: іnturvt@lvіv.net
Юридична адреса: 79041, м.Львів, вул.Кузневича, 2.
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 27
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 3
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 21
Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 410