Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Львiв-Iнтуртранс"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 79041
3.1.5. Область, район Львівська область, Залiзничний
3.1.6. Населений пункт м.Львiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Кузневича, 2.

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ №596921
3.2.2. Дата державної реєстрації 15.01.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 25000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 25000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Дельта банк"
3.3.2. МФО банку 380236
3.3.3. Поточний рахунок 26000002003481
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Дельта банк"
3.3.5. МФО банку 380236
3.3.6. Поточний рахунок 26000002003481

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
60.21.1 Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту
74.50.0 Пiдбiр та забезпечення персоналом
45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об"єктiв архiтектуриАВ №55879108.11.2010Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України, Iнспекцiя державного архiтектурно-будiве08.11.2015
Опис:
Товариство планує продовжити термiн дiї цiєї лiцензiї.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)АГ23.02.2012Мiнiстерство транспорту i зв"язку України23.02.2022
Опис:
Товариство планує продовжити термiн дiї цiєї лiцензiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента