Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Попович Василь Васильович КА № 081694, виданий Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 30.01.1996 27.05.1999 1 280 51.20000000000 1 280 0 0 0
Трофимчук Володимир Iванович КА № 035461, виданий Шевченкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi; 03.01.1996 27.05.1999 1 034 41.36000000000 1 034 0 0 0
Усього  2 314 92.5600000 2 314 0 0 0