Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова Правлiння Попович Василь Васильович КА № 081694, виданий Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 30.01.1996 27.05.1999 1 280 51.20000000000 % 1 280 0 0 0
Член Правлiння Трофимчук Володимир Iванович КА № 035461, виданий Шевченкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi; 03.01.1996 27.05.1999 1 034 41.36000000000 % 1 034 0 0 0
Член Правлiння Улибiна Валентина Леонiдiвна КА № 118601, виданий Франкiвський РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 29.03.1996 27.05.1999 4 0.16000000000 % 4 0 0 0
Голова Наглядової Ради Кочмар Катерина Василiвна КВ № 032061, виданий Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 24.12.1998 27.05.1999 8 0.32000000000 % 8 0 0 0
Член Наглядової Ради Чех Василь Iванович КА № 215080, виданий Бродiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 20.06.1996 27.05.1999 9 0.36000000000 % 9 0 0 0
Член Наглядової Ради Малiновський Михайло Iванович КА № 066018, виданий Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 19.02.1996 27.05.1999 9 0.36000000000 % 9 0 0 0
Ревiзор Швець Володимир Михайлович КА № 352314, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 07.02.1997 27.05.1999 8 0.32000000000 % 8 0 0 0
Усього   2 352 94.08000000000 % 2 352 0 0 0
Опис